Buổi huấn luyện “KỸ NĂNG THẤU HIỂU BẢN THÂN & XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM” diễn ra vào ngày 22/08/2017

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các anh chị Chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên đã tham gia hết mình để đem lại hiệu quả cao nhất cho Buổi huấn luyện.
Hi vọng anh chị có thể ứng dụng thật tốt kiến thức đã được học trong buổi ngày hôm nay để thấu hiểu bản thân và xây dựng đội nhóm tốt hơn.

IMG_7671

DISC

DISC Hà Nội

DISC actionCOACH

DISC nhóm S

DISC nhóm CDISC nhóm I

DISC nhóm D

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *