Những Loại Rủi Ro Trong Doanh Nghiệp Gia Đình.

Thế nào là rủi ro trong doanh nghiệp gia đình?

Tất cả các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro – doanh nghiệp gia đình không là ngoại lệ. Thông thường, người ta thường bảo thủ trong việc quản lý những cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp, những doanh nghiệp gia đình thường nghĩ đến việc chống đối với rủi ro hơn là những doanh nghiệp không thuộc quản lý gia đình.

cuoc-song-2

Những loại rủi ro trong doanh nghiệp gia đình.

Quá thường xuyên, từ “ rủi ro” gợi lên cảm giác nguy hiểm, mông lung và khả năng thất bại mà không nhận ra được tiềm năng trên một mặt khác rằng nó vốn tồn tại song song với các quyết định tốt trong việc kinh doanh. Về phần thảo luận này, chúng ta sẽ đi từ chữ “rủi ro” trong tiếng Trung Quốc. Chữ này là sự kết hợp giữa hai bộ khác: nguy hiểm và cơ hội. Định nghĩa này nắm được cả hai bản chất của rủi ro một cách hoàn hảo và vấn đề trong việc chỉ tập trung vào việc giảm thiểu rủi ro.

Có nhiều lĩnh vực mà được/ mất (cơ hội) có thể phát sinh trong một doanh nghiệp gia đình:

  • Rủi ro tài chính: Tiềm năng cho việc được hoặc mất trên mức độ tài chính được đo lường theo doanh thu, thu nhập nhập từ việc đầu tư, thu nhập từ vốn cổ phần, giá trị cổ đông, lợi nhuận, mức nợ, chi phí vốn, và dòng tiền. Rủi ro tài chính được hiểu rộng rãi nhất trong phạm vi thương mại.

photo1516334159428-1516334159429

  • Rủi ro năng suất: Tiềm năng cho việc tăng hay giảm năng xuất của doanh nghiệp. Những quyết định bao gồm sự vận hành, sản xuất, vật liệu và nhân lực. Một ví dụ của rủi ro năng suất là việc mua một cái máy mới có khả năng làm giảm thời gian sản xuất.
  • Rủi ro uy tín: Tiềm năng cho việc được/ mất trong chỗ đứng hay địa vị của gia đình và doanh nghiệp bao gồm tên, nhãn hàng và sản phẩm hay dịch vụ của nó. Những quyết định bao gồm nội quy, sự chắc chắn, đảm bảo, chất lượng, sự cải tiến và khả năng giữ vững những điều trên.
  • Rủi ro trong mối quan hệ:
  • Không thuộc gia đình:Tiềm năng cho việc củng cố hay suy yếu sự hòa hợp và niềm tin của khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp và các cổ đông khác. Quyết định bao gồm hợp đồng, tài chính, thủ tục, giao thiệp và độ tin cậy. Rủi ro uy tín và rủi ro quan hệ thường liên quan mật thiết với nhau. Có một rủi ro trong mối quan hệ lớn hơn trong các doanh nghiệp gia đình, ví dụ, khi quyết định việc sa thải tạm thời, do lòng trung thành và mối quan hệ khăng khít trong gia đình, nhiều doanh nghiệp gia đình quyết định sa thải nhân viên không thuộc gia đình.
  • Thuộc gia đình: Tiềm năng cho việc gia tăng hoặc giảm bớt sự tin tưởng và sự liên kết trong gia đình. Rủi ro trong mối quan hệ gia đình tương tự như rủi ro trong mối quan hệ ngoại trừ việc nó tập trung vào mối quan hệ gia đình và di sản gia đình. Những quyết định này không đơn thuần về tài chính vì chúng có thể làm ảnh hưởng đến sinh kế và chất lượng đời sống của cha mẹ, chú bác, anh chị em, họ hàng và các thành viên khác trong gia đình

Human resources, social networking and assessment center concept - recruiter complete team by one person (employee) represented by icon.

  • Rủi ro an toàn: Tiềm năng cho việc gây thiệt hại hoặc gia tăng sự bảo hộ cho người cũng như là vật chất hay của cải. Những quyết định bao gồm sự ưng thuận, quyền điều hành, quá trình đào tạo, vận hành và thủ tục.

Bạn có tự tin nhận định được rủi ro xem đâu là cơ hội, đâu là mối nguy hại đe dọa đến sự phát triển doanh nghiệp gia đình bạn? Tham gia ngay hội thảo 6 Bước Xây Dựng Doanh Nghiệp Gia Đình Thành Công của ActionCOACH Hà Nội West để không bỏ lỡ cơ hội và ngăn chặn ngay những mối nguy tiềm tàng cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm tại: http://doanhnghiepgiadinh.com

 

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *