Quản Lý Rủi Ro Trong Doanh Nghiệp Gia Đình

Khi nói đến việc quản lý rủi ro, có những vấn đề quan trọng sau: Quy mô của doanh nghiệp gia đình ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận rủi ro của bạn như thế nào? Bạn giải quyết sự khác biệt trong sức chịu đựng rủi ro của các thành viên gia đình bằng cách nào? Quy trình nào để thảo luận về các quyết định, có thể bao gồm rủi ro lớn hơn, để xây dựng sự đồng nhất và thấu hiểu trong những cổ đông chủ chốt?

w620h405f1c1-files-articles-2015-1089355-chap-nhan-rui-ro-doanhnhansaigon-e3820

Để giúp bạn trả lời những câu hỏi trên chúng tôi sẽ xác định những loại rủi ro mà các doanh nghiệp gia đình đối mặt và tìm hiểu việc làm thế nào để có thể có cách để chủ động xác định và giải quyết rủi ro trong doanh nghiệp của mình. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét cách đo lường và giám sát rủi ro khi chúng hình thành.

Những quyết định của doanh nghiệp gia đình và mức độ chấp nhận rủi ro

Có những cuộc thảo luận về rủi ro là nền tảng để đồng nhất ý kiến của các cổ đông về rủi ro và kết hợp chặt chẽ quản lý rủi ro vào những quyết định trong doanh nghiệp gia đình của bạn. Khuôn khổ bắt đầu với việc nói ra rõ ràng mức độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp gia đình của bạn. Rất có thể, mức độ chấp nhận rủi ro đã phát triển trong “dòng đời” của doanh nghiệp của bạn và trở thành một phần trong việc đưa ra quyết định.

Xác định được mức độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp giúp bạn chính thức đồng nhất ý kiến của cổ đông về rủi ro và đưa quản lý rủi ro vào sâu hơn trong quá trình đưa ra quyết định. Mức độ chấp nhận rủi ro có thể được định nghĩa như là một số lượng và một loại rủi ro trong gia đình và doanh nghiệp mà doanh nghiệp gia đình sẵn sàng gánh vác để đạt được chiến lược tài chính và mục tiêu khác. Điều làm cho mức độ chấp nhận và chịu đựng rủi ro của từng doanh nghiệp khác nhau là sự ảnh hưởng của giá trị và tầm nhìn của gia đình trong việc quan sát và quản lý rủi ro. Sau khi xem xét số liệu gia đình, nhóm quản lý và ban giám đốc có thể phát triển một bản đưa ra những nét chính về giới hạn trong việc chấp nhận và chịu đựng rủi ro của doanh nghiệp.

hinh10

Như một ví dụ, một trong những doanh nghiệp gia đình khách hàng của chúng tôi trân trọng việc sống gần nhau ( về mặt địa lý) của gia đình và nhận định những phát triển bên ngoài sự cốt lõi đó là rủi ro trong sự liên kết của gia đình. Họ cũng coi trọng tự do lựa chọn cá nhân và hỗ trợ sự phát triển cá nhân. Trong khuôn khổ quản lý rủi ro của họ, họ nhận ra rằng sự phát triển doanh nghiệp vượt ra khỏi cốt lõi địa lý (sống gần nhau) là một lựa chọn có thể cân nhắc nếu một thành viên chọn sống xa gia đình. Để giảm bớt rủi ro trong mối liên kết gia đình, doanh nghiệp hỗ trợ cho chuyến đi về thăm nhà của thành viên đó mỗi năm.

Đo lường rủi ro với tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng

Để đưa mức độ chấp nhận và chịu đựng rủi ro vào hoạt động và liên kết chặt chẽ với việc đưa ra quyết định, ta cần tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng để đo lường rủi ro. Thông tin này sẽ chỉ dẫn cho ban giám đốc và quản lý về quyết định phân chia  nguồn tiền vốn và nhân tài. Nó cũng cho phép cả ban và đội quản lý đưa ra quyết định nhanh hơn và tập trung vào quản lý rủi ro trong ranh giới đã định sẵn.

Tiêu chuẩn về số lượng là hệ thống đo lường đại diện cho những chỉ tiêu bằng số khách quan và có thể đối chiếu lại như tỷ số giá trị thị trường hoặc điểm số trong khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng. Khi bạn nghĩ về việc phát triển tiêu chuẩn số lượng, hãy cân nhắc việc sử dụng phương pháp tiếp cận với mức năng suất/ thành tựu tối thiểu cho hệ thống đo lường. Một khi mối quan hệ giữa mục tiêu và mức độ tối thiểu chấp nhận được được định ra, những quyết định chủ chốt có thể được làm theo mẫu.

Những ví dụ của tiêu chuẩn số lượng bao gồm:

 • Phần trăm của tổng tài sản tại thời điểm hiện tại hoặc lượng tiền của vốn cổ phần liên quan đến quyết định.
 • Thanh khoán để giữ vững doanh nghiệp
 • Lãi suất tái đầu tư vào doanh nghiệp
 • Vốn dự trữ và nhân tài còn lại dành cho những cơ hội phát triển trong vòng 3 năm tới? Trong vòng 5 năm tới?
 • Tỷ suất khả năng hoàn trả
 • Ảnh hưởng đến mức lãi biến động
 • Ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm

12635Risk_1497199451

Ngược lại, tiêu chuẩn chất lượng rất trừu tượng và khó để kiểm tra. Nhưng bù lại, nó có ích trong sự nhận thức rủi ro của các cổ đông. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định những hạn chế về khả năng của một quyết định then chốt cụ thể mà vẫn  không rõ ràng sau khi đã sử dụng tiêu chuẩn số lượng.

Những ví dụ về tiêu chuẩn chất lượng bao gồm:

 • Việc tham gia vào hoạt động này hỗ trợ cho thành tựu của doanh nghiệp như thế nào?
 • Điều gì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của gia đình?
 • Điều gì sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty?
 • Nó sẽ thúc đẩy khả năng của công ty như thế nào?
 • Liệu chúng ta có sẵn năng lực quản lý và lãnh đạo?

Để quản lý rủi ro, ta phải đo lường nó. Đây là lúc mà cả tiêu chuẩn số lượng và chất lượng đi nên được sử dụng. Mức độ chấp nhận và chịu đựng rủi ro định ra giới hạn và khi nào cần tổng hợp cả hai tiêu chuẩn số lượng và chất lượng, ban và nhóm quản lý có sự hướng dẫn để đưa ra quyết định liên quan đến cách xử lý rủi ro của doanh nghiệp.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý rủi ro của doanh nghiệp? Tham gia ngay hội thảo 6 Bước Xây Dựng Doanh Nghiệp Gia Đình Thành Công của ActionCOACH Hà Nội West để sở hữu những kiến thức chuẩn toàn cầu và áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình.

Thông tin chi tiết tại: http://doanhnghiepgiadinh.com

 

 

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *